Szyfrowanie i jego sekrety

Szyfrowaniu poświęca się obecnie coraz więcej uwagi, wiele osób odnosi przy tym wrażenie, że wiedza na jego temat jest znacznie mniej abstrakcyjna niż mogłoby się to wydawać. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że informacje, jakimi dysponujemy na jego temat nie są kompletne, a tym samym przydałoby się wypracowanie sposobu na ich usystematyzowanie.

Samo zainteresowanie szyfrowaniem należy wiązać przede wszystkim z informacjami o zupełnie nieskrępowanym inwigilowaniu obywateli. Informacje te dotarły do opinii publicznej za sprawą Edwarda Snowdena i jego aktywności, nie można przy tym nie odnieść wrażenia, że nikt nie przyczynił się do ich wiarygodnego dementowania. Gdy zresztą dokonamy bardziej wnikliwej analizy tego problemu, z pewnością dojdziemy do wniosku, że jest on bardziej złożony niż początkowo mogło się nam wydawać, przekazywanie w sposób tajny poufnych informacji jest bowiem działaniem, które towarzyszy człowiekowi od tysiącleci.

Samo szyfrowanie doczekało się wielu definicji, najczęściej określa się je jednak mianem procesu, w czasie którego tekst czytelny dla człowieka lub informacja czytelna dla niego w innej postaci zmienia się w niezrozumiały ciąg znaków po to, aby możliwe stało się jego utajnienie. Tekst zaszyfrowany może być po prostu przetrzymywany w takiej postaci, bywa jednak i tak, że przekazuje się go dalej ze świadomością, że mamy do czynienia z kanałami, które nie są zabezpieczone. Tekst zrozumiały jest w tej terminologii określany często również jako tekst jawny, gdy zaś mamy do czynienia z przekształconym tekstem wynikowym, najbardziej powszechne jest określanie go mianem tekstu tajnego, kryptogramu oraz szyfrogramu. Szyfrowanie może być przeprowadzane na wiele sposobów, kluczowe znaczenie ma jednak przede wszystkim używanie specjalnych funkcji matematycznych określanych mianem kryptograficznych algorytmów szyfrujących. Oczywiście, możemy mówić również o czynności odwrotnej, a więc o zamianie tekstu tajnego na jawny, w takim przypadku mamy do czynienia z deszyfrowaniem.

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@anemon.pl

Nasze artykuły poświęcone są tematyce szyfrowania i ochrony danych. Pomagamy zadbać o Twoje bezpieczeństwo.